Det internasjonale hjørnet av Klosterenga park, en av de særere konstruksjonene i hovedstaden.